W odwiedzinach u naszego północnego sąsiada czyli co znajdziemy na szwedzkim stole. — Proporcja