Żywienie niemowląt metodą BLW „Bobas lubi wybór” (Baby- Led Weaning ) — Proporcja